Holly´s

Holly's är ett danskt barnklädesmärke med skandinaviska värderingar så som frihet, ansvar, vidsynthet, kreativitet och kvalitet. Holly's kämpar för ett samhälle som är baserat på dialoger och möten mellan människor från olika kulturer. Detta mål vill Holly's uppnå genom kärlek, tillit, erkännande och hopp. Holly`s fokus ligger inte i att skapa kläder med hög modegrad utan i att skapa älskvärda produkter som lever upp till företagets ledord.