Om Oii Design

Oii är en av Nordens största nätbutiker med unika barnkläder för åldrarna 0-12 år. Idag har vi över 180 märken från Sverige och övriga världen. Bland våra varumärken hittar du märken som vi är helt ensamma om i Sverige, men även märken som du inte hittar hos så många, som bland annat Little Marc Jacobs.

 

Målet är att skapa Europas bästa e-handel inom vår nisch. 2013 var sajten nominerad som årets e-handel inom modebranschen tillsammans med H&M och Gudrun Sjödén.

 

Oiidesign.se startade 2007 i Göteborg med en tro på att fler och fler vill köpa barnkläder som inte alla andra har. Idén kom när grundaren Pierre Chamat fick sitt andra barn Matteo och han tyckte att det saknades en modern samlingssajt för udda och små designers. Genom sitt kontaktnät kunde han hitta några unga designers och under resans gång har han stött på nya svenska designers och även en del från andra länder som tillför något nytt och spännande.

 

Vi jobbar stenhårt på att ge våra kunder en bra upplevelse, där produktkvalitet, leveranskvalité och kundsupport är viktiga bitar.

 

Har några frågor är det bara att höra av sig till oss på [email protected] eller ringa oss på + 46 (10) 7502357.

 

Oii Design drivs som ett aktiebolag. Vårt org.nr är 556889-5840

 

Karriär

Vill du bli en del av vårt härliga gäng?

Varje dag med oss ska vara rolig – Don´t Monday it!

Vi växer så det knakar och söker ständigt nya talanger som är redo för sin nästa utmaning. Ta en titt på vår karriärsida och se om någon av de lediga tjänsterna är något för just dig! Klicka HÄR

Cookies

Vad är cookies?

På Oiidesigns webbplats används cookies.
Klicka här för att läsa mer vår cookie-policy.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Allmänt

Oii Design värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur Oii Design AB, org. nr 556889-5840, BOX 29098, 100 52 Stockholm, Sverige, [email protected] (“Oii Design/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Oii Design tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Oii Design.

Delar av Integritetspolicyn är också tillämplig för behandling av personuppgifter avseende personer som samtyckt till anpassade marknadsföringstjänster  (”Prenumerant”).

 

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Oii Design är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Per post: Oii Design AB, BOX 29098, 100 52 Stockholm

Tel: 010 750 23 57

E-post: [email protected]

 

Oii Design avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (bl.a. Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Som kund hos Oii Design behandlar vi personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Oii Designs hemsida, använder dig av Oii Designs support, besöker Oii Designs hemsida eller på annat sätt har kontakt med Oii Design. De ändamål som ligger till grund för Oii Designs behandling av personuppgifter anges i avsnitt 5.

Som Prenumerant hos Oii Design behandlar vi personuppgifter om dig. Samtliga personuppgifter specificeras i avsnitt 4.

Oii Design samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänster som Klarna och Qliro för adressuppdatering.

 

4. Sammanställning av personuppgiftshantering

 

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Typ av behandling

Automatiserat beslutsfattande

Lagringstid

Åtaganden i samband med beställning/köp

Fullgörande av avtal

Behandling av personuppgifter krävs för Oii Designs fullgörande av åtaganden i samband med beställning/köp. Avsaknad av personuppgifter innebär att Oii Design inte kan fullgöra sina åtaganden och kan tvingas neka köpet.

Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysningar

Information om köp

Leverans (inklusive kontakt i samband med leveransen)

Identifikation

Betalningshantering (inklusive eventuellt inhämtande av kreditupplysning samt analys av möjliga betallösningar)

Hantering av reklamations- och garantiärenden

 

Nej

Fullgörelse av köpeavtal (inklusive leverans och betalning) och 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden

 

Fullgöra Oii Designs rättsliga förpliktelser

Lagstadgat krav

Behandling av personuppgifter krävs enligt lag. Avsaknad av personuppgifter innebär att Oii Design inte kan efterleva rättsliga skyldigheter och kan tvingas neka köpet.

Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysningar

Information om köp

Information om eventuella fel/klagomål

 

Hantering nödvändig för att uppfylla Oii Designs rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen och reglerna om produktansvar och produktsäkerhet)

 

Nej

I enlighet med lagstadgade krav

 

Marknadsföring & segmenterad marknadsföring av Oii Designs varor via email, telefon eller SMS/MMS

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Oii Designs berättigade intresse av viss marknadsföring.

Namn

Ålder

Kön

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Köphistorik

Köp- och användargenererade data

Utskick av nyhetsbrev med information och erbjudanden

Förenkla användning av Oii Designs tjänster (t.ex. genom att spara favoriter och på så vis underlätta framtida köp eller påminna dig om varor som glömts i den digitala varukorgen)

Personlig kommunikation baserad på ditt beteende via Oii Designs medier

Nej

Fullgörelse av köpeavtal (inklusive leverans och betalning) och 36 månader därefter i syfte att ge fler erbjudanden från Oii Design

 

Individanpassade erbjudanden samt riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

Samtycke

Behandling sker efter inhämtande av samtycke till viss anpassad marknadsföring.

Namn

Ålder

Kön

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Köphistorik

Köp- och användargenererade data

Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.

 

Personligt anpassad marknadsföring (t.ex. relevanta produktrekommendationer, presentation av specifika förmåner och erbjudanden och andra liknande åtgärder)

Analys av dina personuppgifter görs på individnivå. Analysen ligger till grund för Oii Designs kommunikation med dig och de erbjudanden, förmåner och information som skickas till dig

 

Ja

Tills samtycket återkallas

 

Hantera kundserviceärenden

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Oii Designs berättigade intresse av kundservice.

Namn

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Köphistorik

Korrespondens

Eventuella fel/klagomål

 

Kommunikation och besvarande av eventuella spörsmål till vår kundtjänst

Identifiering och utredning av eventuella klagomål och supportärenden

Nej

Tills ärendet är avslutat

 

Genomförande och hantering av tävlingar och/eller event

Samtycke

Behandling sker efter inhämtande av samtycke till behandling av personuppgifter för hantering av tävlingar och/eller event.

Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Information om tävlingsbidrag

Information om eventutvärderingar

Kontakt innan och efter tävlingar eller event där du har deltagit (t.ex. anmälningar, frågor eller utvärderingar)

Identifiering

Val av vinnare

Förmedling av eventuella vinster

 

Nej

Under tiden tävlingen/eventen och moment därtill pågår

 

Utvärdering, utveckling och förbättring Oii Designs tjänster, produkter och system

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Oii Designs berättigade intresse av utvärdering, utveckling och förbättring av Oii Designs tjänster, produkter och system.

Ålder

Kön

Hemsäte

Korrespondens/feedback om Oii Designs produkter

Köp- och användargenererade data

Tekniska data (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

Information om din integration med Oii Design

Anpassning av tjänster

Framtagande av underlag för förbättring av varu- och logistikflöden (t.ex. prognostisering av inköp, lager och leveranser)

Framtagande av underlag utveckling och förbättring av Oii Designs varusortiment

Framtagande av underlag för att utveckling och förbättring av Oii Designs resurseffektivitet

Framtagande av underlag för planering av etableringar

Erbjuda möjlighet att påverka varusortiment

Framtagande av underlag för att förbättring och utveckling av IT-system  

Analyser av personuppgifter görs genom en segmentering av kunder och görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierad eller pseudonymiserad data

Nej

36 månader från insamlandet

 

Förhindra, förebygga och utreda brott mot Oii Design samt förhindra missbruk av Oii Designs tjänster

Lagstadgat krav och berättigat intresse

1) Behandling av personuppgifter vid lagstadgat krav.

2) Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Oii Designs berättigade intresse av att förhindra, förebygga och utreda brott samt förhindra missbruk av Oii Designs tjänster.

Personnummer

Videoinspelningar från kamerabevakning

Köp- och användargenererade data

Tekniska data (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

Information om din integration med Oii Design

Förhindra och utreda eventuella bedrägerier/lagöverträdelser

Förhindra av trakasserier, skräppostutskick, phising, eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller Oii Designs villkor

Skydd och förbättring av IT-miljö

 

Nej

36 månader från insamlandet

 

Administration av kundprofil

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Oii Designs berättigade intresse av att administrera din kundprofil och underlätta för dig att nyttja dina rättigheter till ändring, radering, begränsning av lagrade personuppgifter samt dataportabilitet.

Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysningar

Information om köp

Användarnamn och lösenord

Inställningar avseende din profil och dina personliga val

Möjliggöra inloggning

Säkerställa identitet

Ge dig möjlighet att ändra, radera och begränsa lagring av personuppgifter

Säkerställa korrekta och uppdaterade personuppgifter

Erbjuda tillgång till köp- och betalningshistorik

Hantering av dina kundval

 

Nej

36 månader från insamlandet

 

 

När Oii Design behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har vi bedömt att vårt intresse av behandla personuppgifterna väger tyngre än det integritetsintrång som behandlingen kan innebära, dels för att behandlingen är begränsad samt att den registrerade kan kontakta Oii Design och när som helst få sina uppgifter raderade. Oii Design behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan ditt samtycke.

 

När Oii Design behandlar personuppgifter med stöd av samtycke från dig måste ditt samtycke vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Om du har gett ditt samtycke till Oii Design har du rätt att när som helst återkalla det.

 

5. Profilering

För Prenumeranter kan Oii Design komma att behandla personuppgifter genom profilering. Sådan profilering sker med stöd av samtycke från dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Profilering innebär att vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt har anmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till [email protected] När Oii Design har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 

6. Tillgång till lagrade personuppgifter

Oii Design kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Oii Design samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. Våra samarbetspartners är: Panagora, Daniel Jernström, QlickView, Element Logic, PerfectIT, Unifaun, Posti, PostNord, Budbee, UPS, Shipwallet, Hörby Bruk, Captech, Leggodt, Pragma, NSH Nordic, Zendesk, Xcally, Relation Desk, Netigate, PayPal, Qliro, Nets/DIBS, Adyen, Trustly, Klarna, Customer Value, Rule, Preglife, Google, Forward3D, Lifeler, Nosto, TradeDoubler, Criteo, Facebook, Hojtar, Sitegainer, Disqus, Yandex, vk.com, Sogou, Baidu, Microsoft, Naver, Affiliate Window, CrazyEgg, Datafeedwatch, Wordpress, Relex, Redeal och Veinteractive.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål som bedrivs av tredje part utanför Oii Design Group-koncernen och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Oii Design kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Oii Designs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Oii Design strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). De överföringar som sker görs till USA, för Google Analytics (analys) och Zendesk (kundtjänst). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och personer som omfattas av överföringen kommer underrättas.

 

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all kortinformation i krypterad form. Detta innebär att kortinformationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

Oii Design kan låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte på beställning av oss för att marknadsföra våra produkter och tjänster, men vi kommer aldrig låta en tredje part använda dina personuppgifter för att bedriva egen marknadsföring gentemot dig.

 

8. Vilka är dina rättigheter?

Oii Design kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter Oii Design behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt genom en skriftligt undertecknad ansökan.

2. Rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att Oii Design utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Oii Design måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos Oii Design har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra vissa av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

När Oii Designs personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot denna. Vid en invändning fortsätter Oii Design endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Oii Design behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till [email protected] Om du har lämnat samtycke till Oii Design att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Ett eventuellt återkallande av samtycke skickas till [email protected]

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 

9. Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy. Oii Design använder bland annat Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

 

10. Eventuella ändringar av Oii Designs integritetspolicy

Oii Design förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn väsentligen ändras kommer Oii Design att med rimlig varsel kommunicera detta på sin hemsida och/eller genom mailutskick till dig.

 

11. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

 

Vår kontaktinformation är:

Oii Design AB

BOX 29098

100 52 Stockholm

Sverige

Telefon: 010 750 23 57

E-post: [email protected]

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556889-5840

 

 

Kontakt

Är det något du undrar över? Tveka inte att höra av dig.

Kundservice Öppettider:
Måndag - Fredag: 10.00 - 17.00

Avvikande Öppettider:
23/12: Stängt
24/12:Stängt
25/12:Stängt
26/12:Stängt
31/12:Stängt
6/1:Stängt

Telefon: + 46 (10) 7502357
Email: [email protected] 

 
Returer & Lager

Oii Design
Norra Stigamovägen 4
555 92 Jönköping
SwedenHuvudkontor

Oii Design
Valhallavägen 117 F
115 31 Stockholm
Sweden
Org.nr: 556889-5840

 

Leveransvillkor & returer


Din orderbekräftelse

När du har godkänt din beställning skickar vi en orderbekräftelse via e-post och sedan ytterligare en bekräftelse när vi har skickat iväg din order. Du kan även gå in på din medlemssida för att få information kring din beställning.

Fraktkostnader

29 kr inom Sverige. Fri frakt på alla beställningar över 499 kr!

39 kr inom Norden. Fri frakt på alla beställningar över 999 kr! Obs! Norska kunder står själva för tullen.

99 kr inom Europa. Belgien, England, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxenburg, Nederländerna, Polen Spanien, Portugal, Schweiz och Tyskland.

149 kr utanför Europa. Australien, Kina, Ryssland och Sydkorea.

Beräknad leveranstid

Vi strävar efter att alla ordrar skickas inom 1 arbetsdag. Därefter tar leveransen 1-3 arbetsdagar inom Sverige. Du kan spåra din beställning här.

Posten levererar ditt paket

Vi anlitar Posten / Postnord för att leverera din order. Postens spridda utlämningsställen, deras snabba och trygga leveranser samt smidiga leveranser rakt ned i brevlådan (för de mindre varorna) gör dom oslagbara tycker vi.

Om ditt paket är försenat

Vid försening har du rätt att häva köpet om du inte godkänner en ny leveranstid. Kontakta gärna vår kundservice så hjälper vi dig! 

30 dagars öppet köp

För snabbare hantering av din retur - registrera din retur digitalt!

Registrera retur

Ångerrätt och byte. Oiidesign.se ger dig 30 dagars öppet köp för oanvända varor från den dag du mottagit varan/varorna. Produkterna skall returneras oanvända, i oskadat skick och med etiketter kvar på varan. (Kontrollera alltid din vara när du mottagit den och kontakta alltid vår kundtjänst om du har mottagit en vara som inte levererats i förväntat skick enligt våra restriktioner.) Gäller även rea-varor. Du får en förbetald fraktetikett med i paketet 

  • Använd returlappen som du hämtar här.
  • Skriv dina kontaktuppgifter/ditt ordernummer tydligt.
  • Ange orsak till retur.
  • I din beställning medföljer en förbetald fraktsedel som du kan använda för att returnera till oss. Vi debiterar 39 kr i returfrakt så fort din retur är mottagen.
  • Skor retuneras i originalkartongen (förpacka med plast eller papper utanpå).

På grund av hygieniska skäl godtar vi inte returer av:

  • Nappar och nappflaskor
  • Underkläder
  • Badkläder
  • Hårband, diadem och hårspännen

Returadress & postadress
Du behöver inte fylla i vår adress, eftersom du kan använda den förbetalda returfraktsedeln som medföljer i ditt paket. Allt information finns där. 
Vi debiterar 39 kr i returfrakt så fort din retur är mottagen.
Saknar du din fraktsedel? Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig!

Mailadress: [email protected]
Telefonnummer: + 46 (10) 7502357

For our international customers, our return address is:
(We do not offer free returns. However, you are more than welcome to return to us at your own convenience)

Oii Design
Bordsvägen 3
c/o Bring Parcels AB
558 10 Jönköping
Sweden

Retur vid fel leveransadress

Om du anger fel leveransadress som leder till att vi får tillbaka försändelsen så tillkommer en extra avgift på 75 kr frakt och extra administration.

Fel/reklamation

Du som kund ansvarar för att packa upp och kontrollera att produkterna i ditt paket är felfria inom 7 dagar från att du har mottagit dem.
Om det skulle vara något fel på din vara när den kommit hem till dig ber vi dig att alltid kontakta vår kundtjänst innan du skickar tillbaka varan till oss.

Mailadress: [email protected]
Telefonnummer: + 46 (10) 7502357

Garantier

Generellt så har kunden 1 års garanti på alla produkter. Om tillverkaren speciellt angett en annan garantitid för en produkt så är det den som gäller.

Vid tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (www.arn.se) rekommendationer.

Byte & Retur

Digitala Returer
Nu kan du registrera din retur via vår hemsida.

REGISTRERA RETUR

Returrätt

På grund av den rådande situationen gällande Covid-19 (Coronavirus) förstår vi att det är mer utmanande att planera sin retur via ett postombud. Därför förlänger vi vårt returfönster från 30 till 100 dagar så att ni har möjlighet att returnera utan försening.

Vi vill självklart att du ska vara nöjd med din vara och ha möjlighet att öppna förpackningen och titta närmare på produkten. Om varan inte är som du föreställt dig har du 30 dagars öppet köp när du handlat hos oss.

Vid retur ska varan skickas i originalskick. Varan ska vara oanvänd och ha med originalförpackningar samt etiketter/taggar. Kontrollera alltid din vara när du mottagit den och kontakta alltid vår kundtjänst om du har mottagit en vara som inte levererats i förväntat skick enligt våra restriktioner.

Skriv eller klistra inte något på originalförpackningarna, som t.ex. skokartonger då dessa ska tillbaka till oss i ursprungligt skick.

På grund av hygieniska skäl godtar vi inte returer av:
Nappar och nappflaskor
Underkläder
Badkläder
Hårband, diadem och hårspännen

Vid retur, följ nedanstående steg (gäller fr.o.m. 30/11, har du beställt dina varor innan, vänligen kontakta vår kundtjänst):
I din beställning medföljer en förbetald fraktsedel samt en retursedel.

Saknar du din fraktsedel? Vår kundtjänst kan hjälpa dig att ordna en ny!

1. Fyll i retursedeln som du hittar här och lägg ner tillsammans med varorna du önskar returnera i emballaget du mottog dina varor i eller i annan förpackning. Förslut väl.

2. Lämna sedan in paketet hos valfritt postombud.

OBS! Du som kund har ansvaret för att din retur når oss. Notera kolli-ID på paketet som du sänder i retur till oss och be ditt ombud om kvitto när du lämnar in paketet.

Kostar det någonting att göra en retur?
Det tillkommer en kostnad á 39 SEK för returporto när du väljer att göra en retur. Detta justeras i samband med att vi har mottagit din retur.

Om du vill bekosta returkostnaden själv vänligen meddela det till vår kundtjänst så att du inte debiteras någon extra returkostnad. Observera att vi ej kan ta emot returer via DHL eller Schencker.

Byte?
Önskar du byta storlek eller färg på en vara? Självklart bjuder vi på ett byte! På din retursedel finns en kod som ger dig fri frakt vid ny orderläggning. Erbjudandet gäller 7 dagar efter det att du mottagit ditt paket.

Har du handlat din vara på kampanj som nu utgått?
Kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig att justera priset i efterhand på din nya beställning.

Fel/reklamation
Du som kund ansvarar för att packa upp och kontrollera att produkterna i ditt paket är felfria inom 7 dagar från att du har mottagit dem.

 

RETUR vid "Köp 3 betala för 2" och andra flerprdukts-erbjudanden
För produkter köpta i något av våra flerprodukts-erbjudanden, där en eller flera varor returneras, kommer kunden att betala fullpris för den/de varor som kunden väljer att behålla, fullpriset kommer att dras från återbetalningsbeloppet. Om kunden returnerar hela köpet får den pengarna tillbaka för hela köpet.

Betalsätt

Här hittar du information om de betalsätt du kan betala med hos Oii Design.

 

Betala säkert med kontokort

På Oiidesign.se funkar det fint att betala med VISA, MasterCard eller Eurocard. Och naturligtvis kostar det inget extra att betala med kort.

 

Få hem dina varor först – betala 14 dagar senare med Klarna faktura!

Via Klarna kan du betala din beställning med faktura. En snabb kreditupplysning görs i samband med din beställning och du får direkt besked om du blivit godkänd. Tänk på att du måste fylla i rätt adress och postnummer för att ditt fakturaköp ska bli godkänt. Kostnad 30 kronor. Betalningstid för faktura är 14 dagar. Läs mer om Klarna faktura.

 

Dela upp betalningen med Klarna konto

Via Klarna har du nu möjlighet att delbetala dina köp. Du väljer själv i vilken takt du vill betala tillbaka – från 50 kr i månaden eller 1/24 av totalbeloppet på kontot. Du kan självklart välja att betala av hela beloppet när du vill. Det tillkommer en aviavgift på 29 kr samt årsränta på 19,5 % vid delbetalning.
 Läs mer om Klarna konto.

 

PayPal
– hur enkelt som helst!

Att betala via PayPal är ett säkert och smidigt sätt att betala med kredit- eller kontokort. Du kan ha ett konto hos PayPal eller handla utan att vara inloggad. PayPal funkar över hela världen. Det kostar inget extra att använda PayPal.

 

Fri frakt över 499 kr! 


Vi bjuder på frakten om du beställer för över 499 kr. Inom Sverige kostar frakten annars 29 kr per beställning. Gör du din beställning innan kl. 16.00 på vardagar så skickar vi den samma dag.

Vanliga frågor och svar

Hur gör jag vid retur eller byte av en vara?

Vi vill självklart att du ska vara nöjd med din vara och ha möjlighet att öppna förpackningen och titta närmare på produkten. Om varan inte är som du föreställt dig har du 30 dagars öppet köp när du handlat hos oss.

I din beställning medföljer en förbetald fraktsedel samt en retursedel. Saknar du din fraktsedel? Vår kundservice kan hjälpa dig att ordna en ny!

Retursedel finner du här!

Fyll i retursedeln som du hittar här och lägg ner tillsammans med varorna du önskar returnera i emballaget du mottog dina varor i eller i annan förpackning. Förslut väl.

Klistra fast den förbetalda fraktetiketten på utsidan av påsen/paketet och lämna in hos ditt närmaste postombud.

OBS! Du som kund har ansvaret för att din retur når oss. Notera kolli-ID på paketet som du sänder i retur till oss och be ditt ombud om kvitto när du lämnar in paketet.

Tänk på att etiketten/emballaget/förpackningen är en del av varan, allt behöver vara i samma skick som när du fick ditt paket så att vi kan sälja varan vidare till någon annan lycklig person. Tejpa eller skriv därför inte direkt på emballaget. Du får självklart öppna förpackningen så att du kan uppleva varan, men se till att allting kommer med tillbaka till oss i originalskick om du ska returnera.

På grund av hygieniska skäl godtar vi inte returer av:

Nappar och nappflaskor
Underkläder Badkläder
Hårband, diadem och hårspännen

Kontrollera alltid dina varor när du mottagit dem och kontakta vår kundservice om du har mottagit en vara som inte levererats i förväntat skick enligt våra restriktioner.

Måste jag betala för att göra en retur?

Det tillkommer en kostnad á 39 SEK för returporto när du väljer att göra en retur. Detta justeras i samband med att vi har mottagit din retur.

Om du vill bekosta returkostnaden själv vänligen meddela det till vår kundservice så att du inte debiteras någon extra returkostnad. Observera att vi ej kan ta emot returer via DHL eller Schencker.

Jag vill byta storlek eller färg på min vara – hur gör jag?

Önskar du byta storlek eller färg på en vara? Självklart bjuder vi på ett byte! På din retursedel finns en kod som ger dig fri frakt vid ny orderläggning. Erbjudandet gäller 7 dagar efter det att du mottagit ditt paket.

Hur gör jag när ni skickat mig fel eller en defekt vara?

Du som kund ansvarar för att packa upp och kontrollera att produkterna i ditt paket är felfria inom 7 dagar från att du har mottagit dem.

Om det skulle vara så olyckligt att vi har skickat dig fel produkt eller det är något fel på din vara när den kommit hem till dig ber vi dig att alltid kontakta vår kundservice innan du skickar tillbaka varan till oss via telefon: + 46 (10) 7502357 eller [email protected] Självklart löser vi det smidigt utan att det kostar dig en krona.

Oiidesign.se följer konsumentköplagen vid reklamationer, se www.konsumentverket.se.

Vi står alltid för portot när det gäller ett fel eller en reklamation. Maila en bild på den felaktiga varan till vår kundservice på [email protected] och skriv även vad det är som är fel. Skulle det mot förmodan uppstå en tvist så följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Har ni mottagit min retur?

Det tar generellt 7-10 dagar för en retur att nå vårt lager samt hanteras. Observera att vid rea och kampanjperioder kan det dröja någon dag extra på grund av fler returer än vanligt. Du får alltid en bekräftelse via mail så fort din retur är mottagen och hanterad.

Återbetalning

Alla våra beställningar kommer in via Klarna Checkout med undantag för Paypal. Vid registreringen av din retur meddelar vi Klarna om detta.

Om du valt vanlig faktura som betalsätt kommer du att få en korrigerad faktura skickad via e-post. Om du har returnerat hela din order, så tar vi givetvis tagit bort hela din faktura. Har du redan hunnit betalat din faktura, så kommer Klarna att kontakta dig för en återbetalning.

Om du har valt att betala med kort eller genom direktbetalning via din bank kommer Klarna att kontakta dig för en återbetalning.

Klarna reserverar sig för att en återbetalning kan ske inom upp till 14 dagar efter registrerad retur men oftast tar det endast några bankdagar.

Har du betalat via Paypal återbetalar vi dig till ditt Paypal konto och pengarna har du åter inom 2-5 bankdagar.

RETUR vid "Köp 3 betala för 2" och andra flerprdukts-erbjudanden.

​För produkter köpta i något av våra flerprodukts-erbjudanden, där en eller flera varor returneras, kommer kunden att betala fullpris för den/de varor som kunden väljer att behålla, fullpriset kommer att dras från återbetalningsbeloppet. Om kunden returnerar hela köpet får den pengarna tillbaka för hela köpet.

Medlemsvillkor

Allmänna bestämmelser för medlemmar

Dessa bestämmelser reglerar våra medlemsvillkor. Med medlem avses den som registrerat sig och via e-post fått vår bekräftelse.

 

Personuppgifter

År 1998 började personuppgiftslagen att gälla. Enligt denna lag måste du samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas av Oiidesign.se i egenskap av ansvarig personal för denna. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, ge dig bättre service, utföra kreditkontroll, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. I ovan syften har vi behov av att föra över dessa uppgifter till våra närstående samarbetspartners. Oiidesign.se kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du möjlighet att få uppgifterna rättade eller raderade.

Mot bakgrund av den information som Oiidesign.se nu lämnat samtycker du, genom att registrera dig eller handla hos oss, till att Oiidesign.se får behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med vad som framgår ovan, eller vad som i övrigt följer personuppgiftslagen eller motsvarande lagstiftning i respektive land.

 

Giltighetstid

När du är registrerad som medlem gäller medlemskap tills vidare. Oiidesign.se förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren.

 

Inga förpliktelser

Det kostar inget att registrera sig som medlem hos Oiidesign.se och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Detta gör du på den sida där du ändrar dina personliga uppgifter.

 

Reservation och Force majeure

Oii Design förbehåller sig rätten att annullera en order med produkter som har fått ett oskäligt pris eller annan information på grund av felskrivning.

 

Oii Design kan inte garantera att alla foton återger produktens exakta utseende då olika datorer och skärmar har olika inställningar vilket kan göra att färger kan se olika ut beroende på varifrån du besöker Oiidesign.se.

 

Vi reserverar oss även för fel utom vår kontroll såsom force majeure. 

Nyhetsbrev

När du blir medlem/kund på Oiidesign.se kan du välja om du vill ta emot erbjudanden eller inte från oss via, post, mail eller SMS. Du kan närsom välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev på en länk du finner längst ner i varje nyhetsbrev.

 

Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige.